News

“Këngët e Milosaos”

“Këngët e Milosaos” si poema e parë romantike që hap udhën e Rilindjes Kombëtare në vendin tonë.
Analiza e subjektit, veçori të stilit të autorit, karakteret e personazheve dhe mesazhet e veprës.
Në ndihmë të maturantëve dhe përgatitjes së tyre për mbylljen me sukses të provimeve. 💻📖👩‍

Leave a comment