News

“Inxhinieria gjenetike”

Sot me klasat e XI u realizua mësimi me temë:
“Inxhinieria gjenetike”
Në të u trajtua se çfarë është inxhinieria gjenetike, kur u shfaq ajo për herë të parë, ku aplikohet ajo dhe çfarë diskutimesh ekzistojne sot për të në botë 💻📚📖

Leave a comment