News

Gjuhës Shqipe per klasat e X

Vijon me sukses mësimi online ne New York High School.
Përmes librit digjital Albas, në këtë orë te Gjuhës Shqipe per klasat e X, janë trajtuar veçoritë e tekstit udhëzues, qëllimi, struktura dhe veçoritë gjuhësore. 💻📚📖

Leave a comment