News

Fizikë: Efektet termike.

Vijon mësimi online me klasat e X.
Në orën e Fizikës u trajtua tema: Efektet termike.
Mësimi u fokusua në bymimin dhe tkurrjen e trupave të ngurtë, ku përveç shpjegimit të dukurisë, u shpjeguan dhe shembujt e bymimit apo tkurrjes në jetën e përditshme. 💻👩‍💻📖👩‍🏫

Leave a comment