News

First Place in the Performance Chart

Achievements should always be considered as the fruit of common effort. Being loyal to this philosophy, New York High School managed to have high results this year as well and were these results that ranked us in the First Place in the Performance Chart among non-public high schools of Tirana. Thanks to the seriousness and dedication of teachers and students, followed by the support of the Maarif Foundation in every step, providing the necessary conditions for obtaining knowledge through the online platform, we managed to translate everything into value and success.
****
Arritjet duhen konsideruar gjithmonë si fryt i një pune të përbashkët. Duke i qëndruar besnikë kësaj filozofie, New York High School arriti edhe këtë vit të kishte rezultate të larta, të cilat na renditen në Vendin e Parë në rankimin në Kartën e Performancës mes gjimnazeve jopublike të Tiranës.
Falë seriozitetit dhe përkushtimit të mësuesve dhe nxënësve, ndjekur nga mbështetja në çdo hap e Fondacionit Maarif, të cilët mundësuan kushtet e nevojshme të marrjes së njohurive edhe përmes platformës online, arritëm të përkthenim çdo gjë në vlerë dhe sukses.

Leave a comment