News

Filozofi: Filozofët e mëdhenj të shek. XIX

Në NYHS vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.

Në këtë temë do të flitet për një nga filozofët më të mëdhenj të shek XIX, Hegel. Nxënësit diskutojnë thënien e tij se: “Çdo gjë reale është racionale dhe çdo gjë racionale është reale”. 📚📖💻

Leave a comment