News

ERA MANE – Presidentja e Qeverisë së Nxënësve

AL
ERA MANE është Presidentja e Qeverisë së Nxënësve në “New York High School” për këtë vit shkollor. Pas një fushatë mes 4 kandidatësh, Joelit, Pieros dhe Anxheles, nxënësit me votim të fshehtë zgjodhën Erën… Për platformën bindëse që shpalosi, vetëbesimin që shfaqi dhe korrektesën në komunikim, Era do të udhëheqë, këtë vit shkollor, ekipin e Qeverisë së Nxënësve… Zgjedhjet ishin një model qytetarie për të gjithë…

EN
ERA Mane si the President of Student Government at New York High School for this school Year. After a campaign of 4 candidates, Joel Piero and Angela, with secret ballot students chose Era… For the convincing platform it unveiled, the confidence it displayed and correctness in communication, Era will lead the Student Government this school year.
The elections were a model of citizenship for all…

Leave a comment