News

Enët e gjakut

Nxënësit e klasës së X në lëndën e biologjisë trajtuan temën:
Enët e gjakut;
Gjaku: përbërësit dhe transporti me anë të tij.🖥️🔬🧪

Leave a comment