News

“Ekuilibri Jonik”

Kjo është një permbledhje e kapitullit “Ekuilibri Jonik” sipas programit orientues të rregulluar për situatën, të lëndës së Kimisë me zgjedhje, bazuar në udhezimet e MASR Matura 2020. 💻📖📚

Leave a comment