News

Eksperimente në lëndën e Kimisë

Në mjediset me diell dhe ajër të pastër të New York High School, gjatë pushimit mes orëve mësimore, një grup maturantësh të apasionuar pas eksperimenteve dhe anëtarë të klubit të kimisë, nën kujdesin e mësueses së kimisë Merita Berisha, demostruan për nxënësit e tjerë disa eksperimente të thjeshta që shpjegojnë një sërë dukurish me të cilat hasemi në jetën e përditshme 🧪🧫
Pavarësisht substancave dhe termave shkencorë, reaksionet ishin të kuptueshme dhe plotësuan njohuritë e nxënësve.
Aktivitetet e klubeve vazhdojnë…

Leave a comment