News

Droga, duhani dhe alkooli

Droga, duhani dhe alkooli janë substanca të cilat kanë aftesinë të të bëjnë të varur ndaj tyre si dhe shkaktojnë efekte anësore për shëndetin. Madje ato mund të shkaktojnë edhe vdekjen. Pikërisht këto substanca kishte në qendër edhe aktiviteti i ynë i organizuar nga psikologia e shkollës dhe mësueset e biologjisë dhe kimisë për nxënësit e New York High School. Kjo temë u trajtua në gjithë dimensionet e saj: psikologjik, biologjik, kimik e social.🧐

Pra pas të gjitha pasojave negative të shpalosura, ndërgjegjësimi dhe informimi i nxënësve do të jetë gjithmonë i përditësuar. 💉🚫

Leave a comment