News

Dezinfektimi i ambienteve të shkollës

Desifektimi i shkollës është proces i rëndësishëm për të patur një ambient të pastër dhe të sigurtë për të zhvilluar orët mësimore.
Për shkak të gjendjes së krijuar nga Covid-19, kushtet për të patur një ambient të sigurtë dhe të desifektuar është bërë kushti kryesor për vijueshmërinë e mësimdhënies, prandaj dhe në New York High School, ky proces është i herëpasherëshëm. 😷💪💦

Leave a comment