News

Anglisht me klasat e X

Në orën e Anglishtes me klasat e X u trajtua tema:
“Gerunds and infinitives”
Nxënësit u prezantuan me mënyrat e përdorimit të tyre në fjali, struktura të ndryshme në të cilat ato përdoren, në një përqasje krahasuese. 💻📚📖

“Gerunds and infinitives”, kl X

Në orën e Anglishtes me klasat e X u trajtua tema:“Gerunds and infinitives”Nxënësit u prezantuan me mënyrat e përdorimit të tyre në fjali, struktura të ndryshme në të cilat ato përdoren, në një përqasje krahasuese. 💻📚📖

Geplaatst door New York High School op Maandag 27 april 2020

Leave a comment