News

Efekteve negative të Coca-Colës në shëndetin tonë

Coca-cola është një pije e cila konsumohet shumë nga të rinjtë sot. Por, edhe pse shija e saj është e “mrekullueshme” dhe “manipuluese”, efektet e saj janë tepër negative në shëndetin tonë. 👩‍💼👩‍🔬
Aktiviteti në New York High School kishte si qëllim pikërisht paraqitjen e këtyre efekteve negative të Coca-Colës në shëndetin tonë. Informacioni u paraqit në forma të ndryshme si me postera, prezantim, fletëpalosje etj. 📑📈📊
Për këtë aktivitet falënderojmë mësueset e biologjisë dhe kimisë.
Pas gjithë këtyre informacioneve, sado e dashur, kush dëshiron të pijë më kaq shpesh Coca-Cola?😉🧐🥤

Leave a comment