News

123437591_1673233646169636_2335926901085095688_o
Takim me fitueset e çmimit të parë në kimi

Në shkollën tonë, New York High School, në lëndën e kimisë dhe biologjisë zhvillohen orë të veçanta për të përgatitur nxënësit për olimpiadat Si rezultat i një pune intensive të nxënësve dhe mësuesve, edhe këtë vit arritëm të fitojmë dy vende të para në olimpiadën e kimisë dhe një vend të parë në olimpiadën e biologjisë Ndërkaq, […]