News

Zhvillojmë mësimin online: Modeli referencë TCP/IP

Duke zhvilluar një orë online për temën Modeli referencë TCP/IP në lëndën e Tik me zgjedhje.
Nxënësve të klasës 12/2 të shkollës New York High School, iu shpjeguan funksionet e protokollit TCP si dhe funksionet e shtresave që e përbëjnë (shtresa e aplikacionit, e transportit, e rrjetit dhe shtresa e linkut).