News

“Youthtoo”

Two of our 12 grade students, Irakli Avdulaj and Leart Xhabija, were part of the activity organized by Erasmus, the project “Youthtoo” aimed at uniting young people from all over the Balkans, rising against prejudice and gender discrimination. The host country was Bosnia and Herzegovina. Young people represented their countries and the problems of the society where they came from. Altogether, they aimed to break gender stereotypes and prejudices, striving towards a just world where everyone is equally respected for the values they represent. Such activities are very valuable for building an emancipated and democratic society. We congratulate the participating students for the dignified representation of the school and our country.
****
Dy nga nxënësit tanë maturantë, Irakli Avdulaj dhe Leart Xhabija, ishin pjesë e aktivitetit të organizuar nga Erasmus, projekti “Youthtoo” me qëllim bashkimin e të rinjve nga i gjithë Balkani, duke u ngritur kundër paragjykimeve dhe diskriminimit gjinor. Vendi pritës ishte Bosnje-Hercegovina. Të rinjtë përfaqësuan shtetet e tyre dhe problematikat e shoqërisë nga vinin. Të gjithë së bashku, synuan të thyejnë stereotipa dhe paragjykime gjinore, duke tentuar drejt një bote të drejtë, ku të gjithë respektohen në mënyrë të barabartë për vlerat që përfaqësojnë. Të tilla aktivitete janë shumë të vlefshme për ndërtimin e një shoqërie të emancipuar dhe demokratike. Përgëzojmë nxënësit pjesëmarrës për përfaqësimin dinjitoz të shkollës dhe të vendit tonë.

Leave a comment