News

“Vetitë të tjera të acideve dhe bazave”

Sot me klasat e X në lëndën e Kimisë u realizua mësimi me temë:
“Vetitë të tjera të acideve dhe bazave”
Në të u fol për reaksionet tipike ku marrin pjesë acidet dhe bazat. 📚💻📖

Leave a comment