Video

learning-resources-visual-1170 (1)
Better Collaboration for More Effective Learning!

COLLABORATE BB! Better Collaboration for More Effective Learning!Today’s learners want new ways to engage and collaborate. Virtual classrooms and online professional development deliver new opportunities to meet learners where they are. New York Schools are using COLLABORATE BB online teaching platform! 👩‍💻👨‍💻👩‍🏫 📖📚

learning-resources-visual-1170 (1)
Klasa e X, Matjet dhe Saktesia (Zbatime).

Ditën e sotme u diskutua në lëndën e Matematikës për klasën.e X tema:Matjet dhe Saktesia (Zbatime).Matja e një madhësie si gjatësia, masa, vëllimi; matja me anë të 2 matjeve e madhësive të përbera si shpejtësia apo dendësia, interpretimi i kufijve të saktësisë. 💻 📚 📖