News

“Trashëgimia e lidhur me gjininë”

Sot me klasat e XII u zhvillua mësimi me teme:
“Trashëgimia e lidhur me gjininë”
Gjatë këtij mësimi folëm për kromozomet X dhe Y, si dhe për sëmundjet e lidhura me to. 💻📖📚

Leave a comment