Tik

Në lëndën Tik me zgjedhje për klasat e XII u zhvillua tema:
Karakteristiat e software-ve 💻📚📖

Karakteristiat e software-ve, klasa XII

Në lëndën Tik me zgjedhje për klasat e XII u zhvillua tema: Karakteristiat e software-ve 💻📚📖

Geplaatst door New York High School op Donderdag 16 april 2020

Vijon me sukses mësimi online me anën e Collaborate
në New York High School.
Ditën e sotme u zhvillua mësimi në lëndën TIK për klasat e XI.
Tema: Karakteristikat e klasave ne Java.

Karakteristikat e klasave në Java, klasa XI

Vijon me sukses mësimi online me anën e Collaborate në New York High School.Ditën e sotme u zhvillua mësimi në lëndën TIK për klasat e XI.Tema: Karakteristikat e klasave ne Java.

Geplaatst door New York High School op Donderdag 16 april 2020

Leave a comment