Qëllimi i krijimit

Fondacioni Turk Maarif shërben si një portë për arenën ndërkombëtare të arsimit të Turqisë, që do të kontribuojë në rritjen e ndërveprimit kulturor dhe civilizues dhe duke hapur rrugën për arritjen e mirëqenies së përbashkët.

Së bashku me Ministrinë e Arsimit Kombëtar, TMF e themeluar me ligjin e miratuar më 17 qershor 2016 nga Parlamenti turk është i vetmi subjekt i autorizuar për ofrimin e shërbimeve arsimore jashtë vendit.

Vizioni

Të bëhet një institucion arsimor që krijon njerëz me mendje të pastër që përdorin dijen për paqen dhe mirëqenien e njerëzimit.

Misioni

Për të kryer aktivitete gjithëpërfshirëse edukative në mbarë botën bazuar në vlerat e përbashkëta të njerëzimit dhe traditën anatoliane të mençurisë.

kissclipart-teacher-logos-clipart-teacher-education-logo-8892ccc0a4c6feeb

Vlerat

Value-pic
  • Besimi.

  • Transparenca.

  • Bashkëpunimi dhe Solidariteti.

  • Kopetenca dhe Virtyti.

  • Përfshirja në Arsim.

  • Universaliteti.

Fjalimi i Prof. Dr. Birol AKGÜN