Rreth New York High School

Gjimnazi “New York High School” hapi dyert, për nxënësit, në shtator të vitit 2014. Nuk ka kaluar shumë kohë, e megjithatë, kur kthejmë kokën pas për të bërë bilancin, shohim se kemi përshkuar një rrugë të gjatë.

55506918_1170185999807739_1220756870914899968_n
 • Kemi krijuar një mjedis mbështetës, liberal e frymëzues për nxënësit.
 • Jemi përpjekur për një trajnim të gjithanshëm, logjik e racional, që fëmijët tanë të fitojnë aftësitë e të mësuarit përgjatë gjithë jetës.
 • Kemi besuar fort, në mundësitë konkrete të secilit prej tyre, në rrugën drejt realizimit të aspiratave e dëshirave personale.

Puna jonë i dha frytet e para. Përgjatë këtyre viteve, nxënësit tanë na bënë krenarë, me fitoren e 67 Olimpiadave Kombëtare (vende të para, të dyta e të treta) në lëndët natyrore dhe shoqërore për të tria vitet e gjimnazit.
Angazhimi e serioziteti në punën e përditshme, bashkangjitur me profesionalizmin e përkushtimin e dyanshëm, na sollën deri këtu.

Ne u jemi mirënjohës prindërve për besimin dhe mbështetjen që na dhanë, për faktin që ishin partnerët tanë mirëkuptues, gjatë këtij viti mësimor. Dhënia e bursave nxënësve të shkëlqyer, shumë të mirë e të mirë; zgjedhja e mësuesve me përvojë e të kualifikuar; ardhja për mësimdhënie e pedagogëve të UNYT; vendndodhja e shkollës në një nga mjediset e bukura të Dajtit; janë garancia jonë, se jemi në rrugën e duhur, që t’u përgjigjemi, në mënyrë dinjitoze, nevojave të kohës në arsimin shqiptar.

Takimet dhe marrëdhëniet me prindërit
Të enjten e parë të çdo muaji, në orën 16 : 00, zhvillohen takimet mujore me prindër. Në këto takime, prindërit njihen me arritjet e nxënësve, gjatë procesit mësimor – edukativ. Gjithashtu, psikologu i shkollës, zhvillon programin “Shkolla e Prindërimit” (një model i huazuar nga shkollat perëndimore) i cili synon t’u vijë në ndihmë vetë prindërve, në ndërtimin e një raporti të shëndetshëm me adoleshentët.

how-to-turn-parents-into-partners_260x141
brand-idol-megaphone32

Temat e zhvilluara në këtë program, deri tani, janë:

 1. Hyrje – Program Prindërimi.
 2. Parimet para rregullave.
 3. Qëndrimi para zotësisë.
 4. E vërteta para harmonisë.
 5. Lejo pengesat që të kthehen në mundësi!

Në rast mungese të nxënësit, prindërit njoftohen brenda 20 minutave nga fillimi i orës së mësimit.

Nëse prindërit kanë dëshirë të takohen me stafin pedagogjik  të shkollës mund të vijnë, çdo ditë, nga e hëna në të premte, në orën 12 : 00 – 12 : 30 (orari i pushimit të madh)  si dhe të premteve në orën 14 : 00 – 14 : 50.

values

Shkolla jonë “New York High School” vjen pas një historie suksesi

të Universitetit të New Yorkut në Tiranë. Me të njëjtin përkushtim e 

rigorozitet, “New York High School” synon të krijojë një standard të ri në mësimdhënie, për arsimin e mesëm të lartë, në Shqipëri.
Mësuesit, me përvojë në mësimdhënie, u sigurojnë nxënësve një program arsimor, cilësor dhe aktivitete të ndryshme ekstrakurrikulare në shkenca, sporte dhe arte. Shkolla jonë i ofron çdo nxënësi një mjedis të qetë e të sigurt, për të studiuar dhe për t’u aftësuar në dijet akademike dhe në mendimin kritik të pavarur, sipas fushave të interesit.
Shkolla është e pajisur me klasa moderne e laboratore shkencore ku përdoret fjala e fundit e teknologjisë, për të përgatitur qytetarë e studentë të sukseshëm në vitet në vijim. Ne synojmë Qytetarët e denjë të Kombit dhe të Botës,të cilët respektojnë ligjin, demokracinë, vlerat njerëzore.

Gjërat më të mira rreth shkollës

 • Vendndodhja e shkollës, mes një pllaje me mimoza
 • Komuniteti mirëkuptues i prindërve, që na kanë besuar, që në vitin e parë, fëmijët e tyre
 • Mësuesit e përgatitur, dhe me dëshirën për punën si edukatorë dhe specialistë të lëndës mësimore
 • Nxënësit e aftë, për t’u përshtatur me kërkesat e kohës dhe për t’u përballur denjësisht në çdo garë, apo konkurs me moshatarët e tyre brenda e jashtë vendit.
FAQ

New York High school sjell një frymëmarrje tjetër në arsimin shqiptar. E vendosur në një zonë panoramike të qytetit të Tiranës, kjo shkollë ofron infrastrukturën e duhur sipas niveleve bashkëkohore evropiane. Por jo vetëm kaq. Ekipi i mësuesve dhe drejtuesit e shkollës, vijnë pas një përvoje të gjatë  si profesionistë të arsimit shqiptar. Përkushtimi në mësimdhënie dhe bashkëpunimi me nxënësit janë pika jonë e fortë. Puna individuale, për të nxitur vetëbesimin e vetëvlerësimin e nxënësve si dhe puna në grup, për të krijuar një ekip të suksesshëm, përbëjnë filozofinë e shkollës sonë.

Suksesi ynë i parë ishte vendosja e një marrëdhënieje komunikimi, të shkëlqyer, mes mësuesve dhe nxënësve në shkollë. Besimi reciprok tek njëri – tjetri dhe krijimi i një fryme mirëkuptimi ku ndërthuren sëbashku, disiplina me dashamirësinë, si dhe serioziteti me simpatinë për nxënësit. Sukseset e tjera erdhën në vijimësi si rezultat i bashkëpunimit të dyanshëm: Fitorja e olimpiadës së fizikës dhe biologjisë, në nivel qarku dhe në nivel kombëtar; fitorja e kupës, në basketboll, mes gjimnazeve jopublike të Tiranës.

Shkolla jonë synon qytetarin dhe jo thjesht nxënësin, si produkt i teorive akademike. Ne synojmë një fëmijë i cili vjen si adoleshent në oborrin e shkollës dhe largohet i diplomuar me një bagazh njohurish e qëndrimesh mbi jetën. Cikli 3 – vjeçar i gjimnazit është një proces i gjatë përpjekjesh, sfidash e arritjesh. I rëndësishëm gjatë këtij rrugëtimi mbetet objektivi kryesor: përgatitja e personalitetit të ardhshëm si një qytetar i denjë i kombit dhe i botës.
Edukimi ynë bazohet tek ideja se çdo individ mbart vlera unike dhe zotëron një potencial shpirtëror e intelektual, i cili nëse nxitet të zhvillohet, gjatë viteve të shkollës, do të japë frytet për të krijuar liderët e së ardhmes.

Screenshot_48