News

Red Cross Albania

Today our 10 graders became part of Red Cross Albania as the newest members of this Organization.
They got to know the history of how Red Cross is formed and also brought charity items for the families in need.
Their message was: “No one has become poor by giving!”
****
Sot, nxënësit e klasave të 10-ta u antarësuan në Organizatën “Kryqi i Kuq Shqiptar”. Ata u njohën me historikun e kësaj Organizate dhe sollën disa ndihma për familjet në nevojë.
Mesazhi i tyre ishte: “Askush nuk varfërohet duke dhuruar!”

Leave a comment