Programet

unhs-logo-e1448015016511

PLANI MËSIMOR I KLASAVE 10, 11, 12, ARSIMI I MESËM I LARTË

Lendet Klasa  10 Klasa 11 Klasa 12
Gjuhe shqipe 2
Letersi 2 3 4
Anglisht 3 3 4
Matematike 4 3 4
Fizike 2 2
Kimi 2 2
Biologji 2 2
Shkenca sociale 2
Histori 2 2 2
Gjeografi 2 1 2
TIK 2 1
Edukim fizik 3 3 3
Shkenca Natyrore 2
Teknologji 2
Karriera, aftesim per jeten 1 1
Ekonomi 2
Arte 1 1
Karriera, aftesim per jeten 1 1
Qytetari 1
Tik avance 1 1
Matematike avance 2 1
Letersi avance 2 1
Fizike e zbatuar 2
Kimi e zbatuar 2
Biologji e zbatuar 2
Gjermanisht 2 2 2
Frengjisht 2 2 2
Biologji e thelluar 2
Ekonomi e thelluar 2
Fizike e thelluar 2
Economiks and marketing 1
Projekt kurrikular V
Public speaking 1
Pergatitje per IELTS, Toefl 1
Sherbim komunitar V V
Guidë turistike V V

Drejtore

Lidra Meidani