Pranimet

RREGULLAT E PRANIMIT DHE RREGJISTRIMIT PRANE NEW YORK HIGH SCHOOL:

Aplikantët pasi paraqiten pranë ambjenteve të shkollës drejtohen tek zyra pranimeve, ku marrin një informaction të detajuar mbi arsimin, metodat, ambjentet, pra çdo gjë qe ofron shkolla për një arsimim bashkëkohor.
Testimi i bursave për nxënësit që duan të konkurojnë, konsiston në lëndët Matematikë, Fizikë, Letërsi, Kimi dhe Biologji.
New York High School ofron bursa të plota (100%) dhe bursa të pjesshme duke vlerësuar rezultatin pas testimit.

Mbas pranimit është regjistrimi në shkollë dhe firmosja e një kontrate me kusht e cila është e lidhur me performance në rritje që duhet të tregojë nxënësi gjatë vitit shkollor.
Dokumentacioni që nevojitet pasi është marrë një përgjigje pozitive nga komisioni është: Kartë Identiteti, Fotogragi (dy copë), dëftesë e shkollës nëntë vjecare.
New York High School ofron suport financiar e bursa studimi për nxënës të shkëlqyer.

Kontaktoni:

Zyra e Pranimeve

Tel: +355 44 5 12345 / Fax:+355 4 2441329

Adresa: Universiteti i New York-ut në Tiranë
Rruga: “Kodra e Diellit”
Email: admissions@unyt.edu.al