News

‘Persuasive Speech’

👩‍🏫 Another special project is done!

Nxënësit e klases X3, në prezantimet e tyre të një ‘Persuasive Speech’ për lëndën e “Public Speaking”, kanë trajtuar tema nga më interesantet dhe kanë zhvilluar aftesitë e tyre të të folurit në publik, duke përdorur njohuritë e marra në lenden e “Public Speaking”. 👩‍🏫👩‍💻👨‍💻📚💻📖

Leave a comment