News

NJË PIKË TAKIMI PËR STUDENTËT PROSPEKTIVË

🎓NJË PIKË TAKIMI PËR STUDENTËT PROSPEKTIVË
📍Mbi 200 Universitete Turke
📍Takoni përfaqësuesit e universiteteve në internet
📍Këshillim akademik falas
📍Mundësi bursash
📍Lehtësira akomodimi
📍Qendra arsimore gjuhësore
Regjistrohuni në linkun e mëposhtëm për me tepër:

Leave a comment