News

Mësojmë Sociologji Klasa 12 | Tema: Urbanizimi dhe karakteristikat e punës në shoqërinë moderne

Në New York High School vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.

Sociologjia 12, “shplsh e re”, klasa 12. Linja 7: Urbanizimi dhe karakteristikat e punës në shoqërinë moderne.