News

Mësimi online në NYHS, 4 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High Schoolvme anën e programit Collaborate 💻📖📚

👩‍🏫 Sot në lëndët Biologji, English for Science, Kimi, Histori, Matematike e shumë të tjera zhvilluam takimin e përditshëm me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Leave a comment