News

Mësimi online në NYHS, 28 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York Basic Education me anën e programit Collaborate 💻📖📚

👩‍🏫 Sot në lëndët Histori, Gjeografi, Gjermanisht, Qytetari, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Leave a comment