Provimi i Bursës New York High School

Provimi i Bursës New York High School

Konkursi zhvillohet më 06 Prill 2019, ora 11:00 pranë mjediseve të “New York High School” dhe parashikon pyetje mbi njohuritë në pesë lëndë (gjuhë shqipe, biologji, kimi, fizikë e matematikë)

Ne dëshirojmë që ju si prindër, të besoni në profesionalizmin tonë si mësimdhënës. “New York High School” ofron edhe mundësinë që me anë të një konkursi bursash të plota dhe të pjesshme, të përzgjedhë nxënësit më të mirë për t’u bërë pjesë e gjimnazit, përgjatë tri viteve në vazhdim. Konkursi zhvillohet më 06 Prill 2019, ora 11:00 pranë mjediseve të “New York High School” dhe parashikon pyetje mbi njohuritë në pesë lëndë (gjuhë shqipe, biologji, kimi, fizikë e matematikë). Ekzistenca jonë si pjesë e zinxhirit edukativo – arsimor të krijuar nga Fondacioni Turk Maarif, që nga cikli parashkollor e deri në diplomimin akademik, na nxit të besojmë në arritjet e mëtejshme, duke synuar suksese të reja, ruajtjen e cilësisë dhe shndërrimin në një shkollë model për sistemin arsimor shqiptar.
Sepse fëmijët tanë, meritojnë një edukim dhe arsimim dinjitoz.
Ju urojmë, suksese!

Join event

2019-4-6 11:00 am 2019-4-6 1:00 pm Europe/Amsterdam Provimi i Bursës New York High School "Linzë, Dajt"
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×