News

Matematika për klasën e XI

Ditën e sotme u diskutua në lëndën e Matematikës për klasën e XI tema: Vargje të veçanta (Zbatim).
Gjatë mësimit u dhanë përkufizime për vargun kuadratik, vargun e Fibonacit, vargjet trekendore si dhe progresionet. Gjithashtu u zgjidhën mjaft ushtrime me këto tipe vargjesh. 📖💻📚

Vargje të veçanta, Matematikë- klasa XI

Ditën e sotme u diskutua në lëndën e Matematikës për klasën e XI tema: Vargje të veçanta (Zbatim).Gjatë mësimit u dhanë përkufizime për vargun kuadratik, vargun e Fibonacit, vargjet trekendore si dhe progresionet. Gjithashtu u zgjidhën mjaft ushtrime me këto tipe vargjesh. 📖💻📚

Geplaatst door New York High School op Dinsdag 14 april 2020

Leave a comment