kuzhinier

International Maarif Schools of Albania (IMSA) pas një experience të suksesshme me University of New York Tirana, shkollën e mesme “New York High School” dhe atë të arsimit bazë “New York Basic Education” zgjeron aktivitetin e tij në Shqipëri me:

Kopshtin “International Maarif Schools in Albania”

për fëmijët e moshës 3-5 vjeç

Ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë mësimëdhënie dhe kushte të standarteve bashkëkohore, zhvillim dhe zgjerim të njohurive dhe aftësive të secilit prej fëmijëve tanë.  Grupi ynë është punëdhënës i mundësive të barabarta. Për këtë qëllim jemi duke kërkuar:

Kuzhinier dhe  Ndihmës kuzhinier 

Kualifikimet / Kërkesat 

  • Diplomë apo çertificatë ekuivalente që provon kualifikimin në profesion
  • Eksperiencë e meparshme pune për përpunimin e menuve për fëmijë të moshës 3- 5 vjeç
  • Puna e mëparshme në institucione arsimore përbën avantazh
  • Aftësia për të ndjekur të gjitha procedurat sanitare.
  • Aftësi për të punuar në një ekip.
  • Aftësi shumë të mira komunikimi.
  • Gjendje e shkëlqyer fizike dhe qëndrueshmëri.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojne aplikimet në adresën hr@unyt.edu.al, me subjekt pozicionin për të cilin aplikojnë (Kuzhinier/ Ndihmës Kuzhinier) deri ne datën 15 Maj 2019 duke i bashkëngjitur aplikimit një:

  • CV të përditësuar,
  • Kopje të diplomës dhe çertifikatave mbështetëse,

Vetëm kandidatet që plotësojnë kriteret do të kontaktohen për të vijuar me procesin e përzgjedhjes.