News

Klasat e XII: Gjenetika-Trashëgimia e gjeneve.

Sot me klasat e XII u zhvillua mësimi me temë:
Gjenetika-Trashëgimia e gjeneve.
Në të u diskutua për konceptet bazë në gjenetikë, rrjetë,n Panet dhe aneminë drepanocitare.

Leave a comment