News

Klasa e XI në lëndën Gjeografi

Klasa e XI në lëndën Gjeografi ka zhvilluar temën:
“Kushtet natyrore te Rajonit Juglindor” U analizuan pozita gjeografike, përbërja litologjike, klima e hidrografia e rajonit. 💻📖📚

Leave a comment