News

Klasa 11 – Përsëritje Kapitulli

Vazhdojmë mësimin online në New York High School, tashmë në platformën Collaboration, me anë të klasave virtuale komunikohet me nxënësit si në klasë 💻
Sot me klasat e XI-ta u bë përsëritje e kapitullit për të realizuar orën e testit për periudhën e dytë.
Nxënësve iu shpërnda materiali dhe u diskutuan pikat kyçe të kapitullit. 💻 📚 📖

Leave a comment