News

Klasa 10 TIK: “Ciklet dhe llojet e tyre”

Në New York High School vazhdon me sukses mësimi online në lëndë të ndryshme.
Tema: Ciklet dhe llojet e tyre.
Lënda Tik, klasa X.
Mësimi u zhvillua me anë të platformës Blackboard Collaborate 💻📖📚

Leave a comment