News

“How to write an opinion essay”

Studentët e klasës së XI u njohën me strukturën, përmbajtjen, organizimin dhe shprehjet e nevojshme për të shkruar një ese opinioni. 💻📚📖

Leave a comment