News

Gjuha Gjermane në klasën XI

Në orën e gjuhes Gjermane në klasën XI (avance) u shpjegua tema:
“Zweiteilige Konnektoren”(lidhëzat dyshe).
Për secilën lidhëz u shpjegua përdorimi dhe struktura e fjalisë me këto lidhëza.
💻📚📖

Leave a comment