News

Filozofia për klasat e XI

Në temën e sotme në lëndën e Filozofisë për klasat e XI, në qendër është filozofi O. Kont, i cili vlerësoi shkencat dhe mendimin racional kundrejt metafizikës. Ai klasifikoi shkencat, duke vendosur në krye matematikën, sipas tij shkencë të fakteve dhe në fund sociologjinë, që duhej të bazohej edhe ajo në metodën shkencore pozitive. 💻📖📚

Leave a comment