News

Filozofi për klasat e XI

Mesimi i sotëm në Filozofi për klasat e XI zhvillohet në lidhje me një nga filozofët me të mëdhenj të koherave, Karl Marks.
Ai është themeluesi i teorisë së materializmit dialektik dhe historik dhe e vuri filozofinë në shërbim të praktikës. 💻📖📚

Leave a comment