News

English for Science, klasat e XI

Sot në English for Science trajtuam projekte për sëmundje të ndryshme me nxënësit e klasave te XI.
Ky projekt paraqet sëmundjen e Dimentia. 💻📖📚

Leave a comment