News

Dita e Tokës

Me rastin e 22 Prillit, “Ditës së Tokës”, që përkon edhe me 50 Vjetorin, do të organizohet Maratona Botërore Multimediale me titull “Një popull, Një planet” #OneNationOnePlanet.

Edhe nxënësit e New York High School i bashkohen me familjarët e tyre, përmes meszheve të veçanta për të rritur ndërgjegjësimin mbi marrëdhënien e njeriut me tokën.

Dita nderkombetare e Tokës

Me rastin e 22 Prillit, "Ditës së Tokës", që përkon edhe me 50 Vjetorin, do të organizohet Maratona Botërore Multimediale me titull "Një popull, Një planet" #OneNationOnePlanet. Edhe nxënësit e New York High School i bashkohen me familjarët e tyre, përmes meszheve të veçanta për të rritur ndërgjegjësimin mbi marrëdhënien e njeriut me tokën.#earthday #messagefromstudents #weloveearth #celebratetogether 🏡🍃🌱🌳🌾🌷

Geplaatst door New York High School op Woensdag 22 april 2020

Leave a comment