Aktivitete Shkollore

Book in library with open textbook,education learning concept
Mësimi online në NYHS, 28 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York Basic Education me anën e programit Collaborate 💻📖📚 👩‍🏫 Sot në lëndët Histori, Gjeografi, Gjermanisht, Qytetari, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

learning3
Mësimi online në NYHS, 27 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚 👩‍🏫 Sot në lëndët Biologji, Histori, Anglisht, Kimi, Matematikë, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Book and light bulb with hand drawing graph
Mësimi online në NYHS, 26 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚 👩‍🏫 Sot në lëndët Anglisht, Biologji, Frëngjisht, Gjuhë Shqipe, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Back to School concept. School Books, colored pencils and clock on blue background
Mësimi online në NYHS, 22 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚 👩‍🏫 Sot në lëndët Biologji, English for Science, Gjuhe Shqipe, Fizikë, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

learning-resources-visual-1170 (1)
Mësimi online në NYHS, 21 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚 👩‍🏫 Sot në lëndët Frengjisht, Anglisht, Biologji, Fizikë, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻

Book in library with open textbook,education learning concept
Mësimi online në NYHS, 20 Maj 2020

Vijon me sukses mësimi online në New York High School me anën e programit Collaborate 💻📖📚 👩‍🏫 Sot në lëndët Kimi, Biologji, Matematike, Anglisht, si dhe shumë lëndë të tjera zhvilluam mësimin online me nxënësit tanë! 👨‍💻👩‍💻