News

Business and Economics in English

Shkrimi i një Plani Biznesi është kapitulli i radhës në Business and Economics in English, një nga lëndët shtesë të zhvilluara në gjuhën Angleze në New York High School.
Maturantëve u prezantohen hapat dhe udhëzimet e nevojshme se si të shkruajnë një plan biznesi dhe si detyrë portofoli caktuar nga mësuesja e tyre duhet të shkruajnë dhe prezantojnë planet e tyre të biznesit, në këtë mënyrë duke simuluar rolin e një sipërmarrësi. Objektivi i këtij kapitulli nuk është vetëm t’i udhëzojë nxënësit si të hartojnë, shkruajnë dhe prezantojnë një plan të tillë, por veçanërisht të zhvillojnë motivimin e tyre për t’u bërë sipërmarrës në të ardhmen, si dhe të krijojnë ide biznesi. 💻📚📖

Business and Economics, kl XII

Shkrimi i një Plani Biznesi është kapitulli i radhës në Business and Economics in English, një nga lëndët shtesë të zhvilluara në gjuhën Angleze në New York High School.Maturantëve u prezantohen hapat dhe udhëzimet e nevojshme se si të shkruajnë një plan biznesi dhe si detyrë portofoli caktuar nga mësuesja e tyre duhet të shkruajnë dhe prezantojnë planet e tyre të biznesit, në këtë mënyrë duke simuluar rolin e një sipërmarrësi. Objektivi i këtij kapitulli nuk është vetëm t’i udhëzojë nxënësit si të hartojnë, shkruajnë dhe prezantojnë një plan të tillë, por veçanërisht të zhvillojnë motivimin e tyre për t’u bërë sipërmarrës në të ardhmen, si dhe të krijojnë ide biznesi. 💻📚📖

Geplaatst door New York High School op Woensdag 22 april 2020

Leave a comment