News

“Biologjia dhe teknikat korneale”

“Going viral”: Qelizat e syrit si një rrugë e mundshme e hyrjes së SARS-cov-2, “Biologjia dhe teknikat korneale”

Ishte pikerisht kjo tema e seminarit të organizuar nga Prof.As.Valbona Aliko ku e ftuar ishte Profesor Majlinda Lako(Armstrong) Instituti i Gjenetikës Humane, Universiteti Newcastle, UK.

Në këtë seminar morën pjesë profesor me emër të Fakultetit të Shkencave të Natyres si dhe studentë të masterit. Këtij seminari iu bashkangjitën edhe nxënësit e gjimnazit New York High School, klasa XI-1.

Ky seminar i dha përgjigje shumë pyetjeve të të ftuarve dhe ngjalli kuriozitetin shkencor edhe më tepër tek ata.

Leave a comment