News

“Atomet dhe Radioaktiviteti”

Vazhdojmë mësimin online në New York High School.
Me klasën XI, pas mbylljes së kapitullit të elektronikës, hymë në kapitullin e ri:
“Atomet dhe Radioaktiviteti” 👩‍📖💻

Leave a comment