News

5
Organizata e Bashkëpunimit Islamik

Samiti i 2-të Ndërkombëtar i Shkollave të Mesme OIC (Organizata e Bashkëpunimit Islamik)  u mbajt në Stamboll në 12-15 Prill. Në Samitin e Stambollit Model OIC 2019, i cili tërheq nxenesit  në botën e diplomacisë dhe negociatave, nxenesit morën rolet e Ambasadorëve, Ministrave dhe Presidentëve të Shteteve Anëtare të OIC për të diskutuar çështjet aktuale […]